Quản lý thống kê báo cáo

QUẢN LÝ CHẤM CÔNG – TÍNH LƯƠNG

Click vào hình để xem kích thước đầy đủ.
 
 
 • Xuất danh sách nhân viên.
 • Báo cáo nhân sự theo ngày vào công ty.
 • Báo cáo nhân sự theo ngày thôi việc.
 • Tính trung bình thời gian nghỉ việc cho từng vị trí.
 • Báo cáo tổng số nhân viên toàn hàng, tỷ lệ nam nữ, độ tuổi trung bình.
 • Thống kê cấp quản lý (phó phòng trở lên).
 • Thống kê cấp dưới (trưởng bộ phận trở xuống).
 • Thống kê các trường hợp thuyên chuyển bổ nhiệm.
 • Thống kê theo trình độ văn hóa.
 • Thống kê danh sách tài sản.
 • Thống kê tổng quỹ lương theo giai đoạn.
 • So sánh tổng phụ cấp.
 • Thống kê tình hình biến động nhân sự.
 • Thống kê tổng số ngày công của từng đơn vị.
 • Thống kê thời gian nghỉ việc trung bình.
 • Thống kê danh sách nhân viên theo bằng cấp.
 • Danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng.
 • Thời gian nghỉ việc trung bình.
 • Tổng số nhân viên, tỷ lệ.
 • Thống kê kinh nghiệm làm việc.
 • Tổng số ngày công.
 • Danh sách trả BHXH ốm đau và thai sản.
 • Thưởng cuối năm.
 • Bảng lương chi tiết.
 • Bảng lương tổng quát.

ĐÁNH GIÁ

 • Danh sách chưa đánh giá.
 • Thống kê đánh giá từng nhân viên.
 • Báo cáo đánh giá theo phòng ban.
 • Quá trình đánh giá nhân viên nhiều năm.
 • Số lượng nhân viên theo xếp loại.
 • Danh sách nhân viên theo xếp loại.
 • Kết quả xếp loại nhân viên trong nhiều năm.
 • Danh sách nhân viên xuất sắc nhiều năm.
 • Danh sách nhân viên theo tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu.
 • Số nhân viên theo tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu.

TUYỂN DỤNG

 • Danh sách tuyển dụng trong tháng.
 • Lộ trình phát triển nhân viên tài năng.
 • Danh sách nhân viên trong đợt tuyển dụng.
 • Danh sách ứng viên đạt kết quả phỏng vấn.
 • Danh sách ứng viên đạt kết quả test.
 • Danh sách ứng viên trúng tuyển.
 • Thời gian truyng bình tuyển dụng theo từng cấp bậc.
 • Tỷ lệ sàng lọc hồ sơ( số hồ sơ đạt/tổng số).
 • Tỷ lệ sàn lọc hồ sơ sau phỏng vấn lần 1, 2.
 • Tình hình biến động nhân sự.

ĐÀO TẠO

 • Tổng kết lượng học viên.
 • Danh sách các khóa học.
 • Kết quả học tập của học viên.
 • Tổng kết khóa học.
 • Danh sách đào tạo theo giai đoạn.
 • Chi phí đào tạo theo giai đoạn.

 

                  Cập nhật kết quả đánh giá.