Phần mềm quản lý Nhân Sự eHR cung cấp một giải pháp quản lý nhân sự toàn diện, bao gồm đầy đủ các tính năng xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty, Tuyển dụng, Đào tạo, Quản lý hồ sơ nhân viên, Quản lý chế độ chính sách phúc lợi, BHXH, BHYT, BHNT, thuế thu nhập, chấm công, Tính lương, Quản lý mô tả công việc, quy trình làm việc, Đánh giá nhân viên, Quản lý hành chính, Hệ thống phân quyền...
Quản lý nhân sự - Quản lý tổ chức
Quản lý nhân sự - Quản lý tổ chức Quản lý nhân sự - Quản lý tổ chức: quản lý sơ đồ tổ chức, các trung tâm, phòng ban, quản lý thông tin cá nhân, quá trình nhân sự điều động, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật,…
Quản lý Chấm công - Tính lương
Quản lý Chấm công - Tính lương Phân hệ này dùng để quản lý việc chấm công, tính lương cũng như việc quản lý ngày phép, quản lý bảo hiểm xã hội,…
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội Số sổ BHXH - Số thẻ BHTY - Mã khám chữa bệnh - Nơi đăng ký khám chữa bệnh - Thời gian tham gia bảo hiểm - Quá trình đóng bảo hiểm - Quá trình bảo hiểm tai nạn.
Hệ thống nhắc nhở
Hệ thống nhắc nhở Hệ thống tự động nhắc nhở sinh nhật của nhân viên, nhân viên gần hết hạn hợp đồng, nhân viên gần đến ngày khám sức khỏe định kỳ... nhắc nhở công việc cá nhân hay nhóm...
Quản lý thống kê báo cáo
Quản lý thống kê báo cáo Hệ thống phần mềm quản lý nhân sự - eHR thiết lập các báo cáo, thống kê theo nhu cầu của người dùng. Bên cạnh đó, phần mềm còn hỗ trợ người dùng tạo và xuất những báo cáo động…
Quản lý đánh giá
Quản lý đánh giá Phân hệ này cho phép doanh nghiệp quản lý, tổng hợp và đánh giá các chỉ tiêu chung hay của từng phòng ban hay của từng cá nhân đã đặt ra trong một mốc thời gian quy định; cho phép nhân viên tự đặt ra chỉ tiêu cho cá nhân và theo dõi tỉ lệ hoàn thành chỉ tiêu đã đặt ra...
Quản lý tuyển dụng
Quản lý tuyển dụng Quy trình tuyển dụng được thực hiện theo trình tự các bước rõ ràng, kết hợp giữa phần mềm và website tuyển dụng từ khâu lập kế hoạch tuyển dụng cho tới việc tiếp nhận hồ sơ ứng viên. Hệ thống tự động phân loại, lọc hồ sơ và đồng thời cấp phát tài khoản tự động mời ứng viên đạt yêu cầu tham gia phỏng vấn…
Quản lý đào tạo
Quản lý đào tạo Phân hệ quản lý đào tạo nhằm giúp doanh nghiệp quản lý được toàn bộ các khóa đào tạo, chi phí đào tạo của từng khóa học, từng học viên, định hướng đào tạo cho từng vị trí, đánh giá kết quả đào tạo của từng học viên trong khóa học…
Quản lý phân quyền
Quản lý phân quyền Hệ thống cho phép người có quyền cao nhất được cấp quyền cho những user đã được tạo trên hệ thống. Ví dụ như: nhân viên các phòng ban khác chỉ được xem thông tin cá nhân, nhân viên phòng hành chính được quyền cập nhật thông tin nhân viên nhưng không thể xem bảng lương của họ...
Quản lý sơ đồ tổ chức
Quản lý sơ đồ tổ chức Hệ thống cho phép quản lý cơ cấu tổ chức công ty dưới dạng cây thư mục bằng những thao tác đơn giản: click để điền thông tin hay kéo thả trực tiếp trên mô hình; cho phép người quản lý kiểm soát số lượng nhân viên định biên và hiện có trong doanh nghiệp với những thông số cụ thể, chi tiết...
Quản lý quy trình
Quản lý quy trình Hệ thống cho phép những người quản lý (được cấp quyền) tạo những quy trình công việc và quản lý tiến độ thực hiện của từng cá nhân hay nhóm có trách nhiệm trong công việc đó; cá nhân có thể xem chi tiết công việc và báo cáo tiến độ trực tiếp với người quản lý trực tiếp...
Các chức năng khác
Các chức năng khác Phân hệ này cho phép nhân viên có thể theo dõi quá trình làm việc của mình: theo dõi bảng chấm công, bảng lương, ngày nghĩ phép... và chức năng gửi đơn xin phéptrên phần mềm đến người quản lý trực tiếp...