Quản lý tuyển dụng

GIAO DIỆN

Click vào đây để xem hình kích thước đầy đủ.

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

QUẢN LÝ ĐỢT TUYỂN DỤNG

Click vào hình để xem kích thước đầy đủ.

Quản lý đợt tuyển dụng.

Thống kế Danh sách ứng viên trong đợt tuyển dụng.


Thống kê tỷ lệ sàn lọc hồ sơ.

 • Quản lý phiếu yêu cầu tuyển dụng.
 • Quản lý các đợt tuyển dụng.
 • Quản lý hồ sơ ứng viên.
 • Quản lý phỏng vấn ứng viên.
 • Lập phiếu yêu cầu tuyển dụng.
 • Duyệt yêu cầu tuyển dụng.
 • Tạo đợt tuyển dụng.
 • Đăng thông tin tuyển dụng.
 • Mở hệ thống nhận hồ sơ ứng tuyển qua mạng.
 • Nhận hồ sơ đăng ký.
 • Đóng hệ thống nhận hồ sơ khi hết hạn.
 • Duyệt ứng viên.
 • Cấp tài khoản tự động và gửi email đến những ứng viên đáp ứng được yêu cầu vị trí mời tham gia test IQ, Anh Văn.
 • Chấm điểm test tự động, gửi mail chúc mừng đến những ứng viên đạt yêu cầu và chờ bộ phận tuyển dụng sắp xếp thời gian phỏng vấn. Gửi mail cám ơn đến ứng viên không đạt và lưu vào danh sách ứng viên đã làm test.
 • Tạo đợt phỏng vấn sơ tuyển tự động dựa vào số lượng ứng viên mỗi lần phỏng vấn được nhập vào và số lượng ứng viên đã qua test IQ, Anh Văn. Sau khi chia thành nhiều đợt phỏng vấn thì ngày phỏng vấn của mỗi đợt sẽ được phòng nhận sự sắp xếp và nhập vào sau.
 • Gửi mail hẹn ứng viên ngày giờ phỏng vấn sơ tuyển. Gửi mail kèm theo một link xác nhận dự phỏng vấn. Tự động báo cáo với bộ phận tuyển dụng những ứng viên không xác nhận sau 1 khoảng thời gian.
 • Phòng tuyển dụng phỏng vấn và cập nhật thông tin đánh giá ứng viên. Trường hợp rớt gửi mail cám ơn và lưu vào danh sách đã phỏng vấn sơ tuyển. Trường hợp đậu gửi mail chúc mừng và chờ phòng ban liên quan sắp xếp phỏng vấn chuyển môn.
 • Tạo đợt phỏng vấn tự động dựa vào số lượng ứng viên mỗi lần phỏng vấn được nhập vào và số lượng ứng viên đã vượt qua phỏng vấn sơ tuyển. Sau khi tạo các đợt phỏng vấn thì ngày giờ phỏng vấn của mỗi đợt sẽ được phòng nhận sự sắp xếp và nhập vào sau.
 • Gửi mail hoặc gọi điện hẹn ứng viên thời gian phỏng vấn chuyên  môn. Gửi mail kèm theo một link xác nhận dự phỏng vấn. Tự động báo cáo với bộ phận tuyển dụng những ứng viên không xác nhận sau 1 khoảng thời gian
 • Phòng ban chuyên môn sẽ phỏng vấn chuyên môn và đánh giá ứng viên. Trường hợp không nhận thì thông tin ứng viên sẽ được lưu vào danh sách đã phỏng vấn chuyên môn. Trường hợp được tuyển thì thông tin này sẽ được chuyển ngược về Nhân sự làm offer và gửi thư chúc mừng
 • Chuyển thông tin ứng viên được tuyển vào danh sách nhân viên

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH

 • Lập phiếu yêu cầu tuyển dụng thực tập sinh.
 • Đăng tuyển thực tập sinh.
 • Mở hệ thống nhận hồ sơ online.
 • Nhận hồ sơ thực tập sinh.
 • Đóng hệ thống nhận hồ sơ online khi hết hạn.
 • Lọc tự động danh sách giới hạn số lượng ứng viên đạt yêu cầu về điểm từ trên xuống.
 • Hẹn lịch phỏng vấn sơ danh sách thực tập sinh đã lọc và cập nhật thông tin đánh giá thực tập sinh.
 • Chuyển danh sách thực tập sinh được tuyển vào danh sách ứng viên thực tập.

Tạo phiếu yêu cầu Tuyển Thực Tập Sinh.
 

Cập nhật ngân hàng câu hỏi.
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CHỨC NĂNG WEBSITE TUYỂN DỤNG.