Quản lý sơ đồ tổ chức

   Hệ thống cho phép quản lý cơ cấu tổ chức công ty dưới dạng cây thư mục bằng những thao tác đơn giản: click để điền thông tin hay kéo thả trực tiếp trên mô hình; cho phép người quản lý kiểm soát số lượng nhân viên định biên và hiện có trong doanh nghiệp với những thông số cụ thể, chi tiết...

sơ đồ tổ chức - cây thư mục

  

 

sơ đồ tổ chức - mô hình kéo thả

Mô hình kéo thả sơ đồ tổ chức