Quản lý quy trình

NỘI QUY - QUY TRÌNH

 • Xem tiến độ công việc
 • Công việc của từng nhân viên
 • Quản lý bắt đầu một quy trình mới
 • Nội quy

xây dựng QUY TRÌNH

 • Quản lý danh mục quy trình
 • Tạo công việc cho từng quy trình
 • Vẽ lược đồ quy trình
 • Thống kê khối lượng công việc của từng vị trí
 • So sánh khối lượng công việc giữa các vị trí
 • Thống kê tổng thời gian làm việc trong một quy trình
 • Thống kê số lần làm sớm, số lần làm trễ, số lần làm đúng hạn
 • Gửi email nhắc nhở CBNV vượt thời gian cho phép trong quy trình làm việc