Giải pháp quản lý nhân sự eHR - Sắc Ký Hải Đăng

Giải pháp quản lý nhân sự eHR - Sắc Ký Hải Đăng

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần dịch vụ Khoa học Công nghệ Sắc Ký Hải Đăng
Địa chỉ 79 Trương Định (lầu 2, lầu 3), Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Đơn vị triển khai  Công ty TNHH Tin học Đại Phát (DPS)
Dự án triển khai

: Phần mềm quản lý nhân sựQuản lý nguồn nhân lực - Chấm công tính lương 
Bảo hiểm xã hội Hệ thống nhắc nhở - Quản lý báo cáo thống kê - Chức năng khác

Quy mô triển khai < 400 nhân sự

Công ty Cổ phần dịch vụ Khoa học Công nghệ Sắc Ký Hải Đăng

Chuyên:

  • Kiểm tra chất lượng sản phẩm (nông sản thực phẩm, nước, môi trường, sản phẩm công nghiệp)
  • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
  • Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường, ô nhiễm không khí và nước
  • Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
  • Tư vấn về môi trường

Các khách hàng khác