Hệ thống nhắc nhở

  • Nhân viên đến thời hạn gia hạn hợp đồng
  • Nhắc nhở sinh nhật
  • Nhắc nhở có đơn xin phép đối với người duyệt đơn xin phép
  • Nhắc nhở ngày phép - Đối với nhân viên
  • Nhắc nhở công việc sắp hết hạn
  • Nhắc nhở sổ tay công việc của từng nhân viên