Tin sản phẩm

Giải pháp quản lý nhân sự cho các công ty trong lĩnh vực may mặc, giày dép.


Sơ lược giải pháp:

  • Công ty có nhiều nhà máy tại nhiều địa điểm khác nhau ở Đồng Nai, Tây Ninh,
  • Việc chấm công được thực hiện tự động bằng máy quét vân tay (có tích hợp thẻ từ),
  • Dữ liệu chấm công hàng ngày được đẩy trực tiếp về Server và được xử lý tại đây,
  • Số lượng máy quét vân tay phụ thuộc vào số lượng công nhân của công ty,
  • Chấm công, tính lương theo sản phẩm, theo từng công đoạn lắp ráp.

 Ưu điểm:

  • Áp dụng tốt cho các công ty trong lĩnh vực sản xuất liên quan đến may mặc, dày dép,
  • Toàn bộ khâu chấm công, xử lý dữ liệu,.. được thực hiện tự động,
  • Quản lý dữ liệu tập trung,
  • Đồng bộ được toàn bộ dữ liệu chấm công, tính lương của công ty.
 

BÌNH LUẬN

Các tin khác