Phần mềm quản lý nhân sự - SAMHO (PLV)

Phần mềm quản lý nhân sự - SAMHO (PLV)

Chủ đầu tư Công ty TNHH PLV (Samho cũ)
Lĩnh vực hoạt động Sản xuất, gia công, kinh doanh thiết bị thể dục thể thao
Địa chỉ : Đường số 6, KCN Trảng Bàng, Trảng Bàng, Tây Ninh
Đơn vị triển khai  Công ty TNHH Tin học Đại Phát (DPS)
Dự án triển khai : Phần mềm quản lý nhân sựQuản lý nguồn nhân lực - Chấm công tính lương
Quy mô triển khai > 600 công nhân
Năm triển khai 2012

Công ty Samho TNHH nay đổi thành Công ty TNHH PLV ngụ tại Khu công nghiệp Trảng Bàng, Tây Ninh. PLV chuyên sản xuất và gia công thiết bị thể dục thể thao.

Các khách hàng khác