Tin sản phẩm

Giải pháp quản lý nhân sự cho công ty trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bất động sản.

SƠ LƯỢC GIẢI PHÁP: ƯU ĐIỂM:


  • Áp dụng tốt cho các công ty trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản,
  • Toàn bộ khâu chấm công, xử lý dữ liệu,.. được thực hiện tự động,
  • Quản lý dữ liệu tập trung,
  • Đồng bộ được toàn bộ dữ liệu chấm công, tính lương của công ty.

 

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU:


Triển khai dự án Phần mềm Quản Lý Nhân Sự - Ngân Hàng TM CP An Bình Triển khai Phần mềm Quản Lý Nhân Sự - Công ty TNHH MTV DV XD Thiên Hà 


 

BÌNH LUẬN

Các tin khác