Quản lý nhân sự - Quản lý tổ chức

QUẢN LÝ DANH MỤC DÙNG CHUNG

 • Danh mục Đơn vị.
 • Danh mục khối – phòngban.
 • Danh mục bộ phận
 • Danh mục chức vụ.
 • Danh mục chức danh.
 • Danh mục bằng cấp.
 • Danh mục dân tộc.
 • Danh mục ngân hàng
 • Danh mục tỉnh
 • Danh mục huyện
 • Danh mục bệnh viện
 • Danh mục phụ cấp
 • Danh mục loại ngày công
 • Danh mục ngày lễ
 • Danh mục nghỉ bù
 • Danh mục ca làm việc
 • Danh mục chế độ nghỉ
 • Mô tả công việc

javascript:void(0)
Giao diện trang chủ hệ thống eHR

Click vào đây để xem hình kích thước đầy đủ

QUẢN LÝ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 • Xây dựng sơ đồ tổ chức
 • Quản lý sơ đồ tổ chức công ty
 • Quản lý thông tin của từng đơn vị
  • Định biên nhân sự
  • Số lượng nhân sự đã có
  • Tổng quỹ lương cứng
  • Tổng quỹ lương mềm
 • Điều chuyển nhân sự
 • Điều chuyển đơn vị
 

Click vào đây để xem hình kích thước đầy đủ

Click vào đây để xem hình kích thước đầy đủ

 

QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN, QUÁ TRÌNH NHÂN SỰ

 • Quản lý thông tin cá nhân.
 • Loại nhân viên: Toàn thời gian, thử việc, bán thời gian
 • Người quản lý trực tiếp
 • Hình ảnh CBNV
 • Hộ chiếu / thị thực
 • Trình độ, bằng cấp chuyên môn
 • Quan hệ xã hội
 • Quan hệ nhân thân
 • Hợp đồng lao động
 • Quá trình công tác trước khi vào Công ty
 • Quá trình học tập
 • Quá trình đào tạo
 • Quá trình điều động, bổ nhiệm
 • Quản lý công tác tỉnh, nước ngoài
 • Tăng giảm lương, phụ cấp
 • Khen thưởng kỹ luật
 • Quá trình đóng bảo hiểm
 • Danh sách nhân viên theo trung tâm/chi nhánh/khối/phòng ban
 • Danh sách nhân viên theo chức vụ
 • Danh sách nhân viên theo độ tuổi
 • Danh sách nhân viên theo trình độ
 • Danh sách nhân viên theo kinh nghiệm làm việc
 • Danh sách nhân viên sinh nhật trong tháng
 • Danh sách khen thương kỹ luật dưới dạng liệt kê toàn bộ quá trình.
 • In sơ yếu lý lịch của nhân viên gồm toàn bộ các thông tin: thông tin cá nhân, quá trình làm việc, quá trình lương, thuyên chuyển điều động…
 • Thống kê quá trình làm việc của nhân viên
 • Thống kê quá trình tăng/giảm lương.
 • Hỗ trợ lưu trữ các file hợp đồng, quyết định tăng lương, … dưới dạng file ảnh được scan.

Form thêm mới nhân viên vào hệ thống - Lưu ý những thông tin bắt buộc phải cập nhật
 


Giao diện chỉnh sửa thông tin nhân viên đã có trên hệ thống eHR