Khách hàng nói về eHR

Nguyễn Thị Thúy Hồng – Trưởng phòng hành chánh nhân sự Công ty Thiên Hà.
“Sau khi khảo sát một số sản phẩm của các đối tác cung cấp phần mềm quản lý nhân sự, chúng tôi chọn giải pháp phần mềm quản lý nhân sự eHR của công ty DPS. Sau một thời gian sử dụng, chúng tôi nhận thấy phần mềm eHR đã đáp ứng tốt các yêu cầu quản trị nhân sự, chấm công - tính lương, bảo hiểm,.. của Thiên Hà...